Въведение

Виртуалната реалност (VR) бързо се превърна в авангардна технология с трансформиращ потенциал в различни области, включително здравеопазването. Една от областите на здравеопазването, която проявява особен интерес към използването на технологията VR, е психологията и психичното здраве. Със своя потапящ характер VR се използва за създаване на терапевтични преживявания, които могат да лекуват широк спектър от психични разстройства, включително тревожност, депресия, фобии и посттравматично стресово разстройство (ПТСР). В тази статия ще разгледаме различните начини, по които VR се използва в областта на психологията и психичното здраве.

Терапия с виртуална реалност

Терапията с виртуална реалност (VRT) е сравнително нов подход към психотерапията, който използва потапяща VR технология за създаване на симулирана среда, която може да помогне на пациентите да преодолеят широк спектър от проблеми с психичното здраве. Доказано е, че VRT е ефективна при лечението на различни състояния на психичното здраве, включително тревожни разстройства, посттравматично стресово разстройство и фобии.

Сеансите на VRT обикновено включват пациенти, които носят VR слушалки, които ги пренасят във виртуален свят. Виртуалният свят може да бъде симулация на реални ситуации или среда, които пациентът намира за предизвикателни или застрашаващи. Например лице със страх от летене може да бъде изложено на виртуално летище с реалистични гледки и звуци от летището, включително съобщения, повиквания за качване на борда и други пътници. Целта на VRT е пациентите постепенно да се сблъскат със страховете си и да им се помогне да се научат как да се справят с тревожността си.

Проучванията показват, че VRT може да бъде също толкова ефективна, колкото и традиционната терапия при лечението на различни психични разстройства. Например проучване от 2017 г., публикувано в Journal of Anxiety Disorders, установява, че VRT е също толкова ефективна, колкото и традиционната терапия за намаляване на симптомите на социално тревожно разстройство. Друго проучване, публикувано в Journal of Traumatic Stress, установява, че VRT е ефективна при лечението на посттравматично стресово разстройство при ветерани.

Терапия с експозиция във виртуална реалност

Терапията с експозиция във виртуална реалност (VRET) е вид VRT, която е специално разработена за лечение на фобии и тревожни разстройства. VRET действа чрез излагане на пациентите на техните фобии в контролирана и безопасна среда. Това излагане може да помогне на пациентите да десенсибилизират страховете си и да ги научи на умения за справяне с тревожността.

Сесиите на VRET включват пациенти, които носят VR слушалки, поставящи ги в симулирана среда, която предизвиква фобията им. Например човек със страх от височини може да бъде изложен на виртуален свят, който симулира висока сграда или скала. Виртуалната среда може да бъде персонализирана според предпочитанията на пациента и може да се регулира така, че постепенно да се увеличи излагането на фобията му.

Проучванията показват, че VRET е ефективен при лечението на различни фобии, включително страх от височини, страх от летене и страх от паяци. Проучване от 2019 г., публикувано в Journal of Anxiety Disorders, установи, че VRET е ефективен при лечението на страх от летене при пациенти, които не са реагирали на традиционната терапия.

Съзнателност във виртуална реалност

Virtual Reality Mindfulness е сравнително ново приложение на VR технологията, което използва потапящи преживявания, за да помогне на пациентите да научат техники за осъзнатост. Осъзнатостта е форма на медитация, която включва фокусиране върху настоящия момент и развиване на осъзнатост за собствените мисли и емоции.

Сесиите по Mindfulness във виртуална реалност обикновено включват пациенти, които носят VR слушалки, поставящи ги в спокойна и успокояваща виртуална среда, като гора или плаж. Виртуалната среда е проектирана така, че да създава релаксираща и спокойна атмосфера, а пациентите се насочват чрез упражнения за осъзнатост и техники за дишане.

Проучванията показват, че виртуалната реалност Mindfulness може да бъде ефективна за намаляване на стреса и тревожността. Проучване от 2021 г., публикувано в Journal of Medical Internet Research, установява, че Virtual Reality Mindfulness е ефективна за намаляване на симптомите на депресия и тревожност при здравните работници.

Терапия с излагане на виртуална реалност и релаксация

Терапията за експозиция и релаксация във виртуална реалност (VRERT) е комбинация от VRET и Virtual Reality Mindfulness. VRERT е предназначена за лечение на тревожни разстройства и посттравматично стресово разстройство чрез комбиниране на експозиционна терапия с техники за релаксация.

Сесиите VRERT обикновено включват пациенти, които носят VR слушалки, поставящи ги в симулирана среда, която предизвиква тяхната тревожност или посттравматично стресово разстройство. Пациентите постепенно се излагат на виртуалната среда, докато практикуват техники за осъзнатост и релаксация, за да се справят с тревожността си. Виртуалната среда може да бъде персонализирана според предпочитанията на пациента и може да се регулира, за да се увеличи постепенно излагането на страховете му.

Проучванията показват, че VRERT може да бъде ефективен за намаляване на симптомите на тревожност и посттравматично стресово разстройство. Проучване от 2018 г., публикувано в Journal of Anxiety Disorders, установява, че VRERT е ефективен за намаляване на симптомите на социално тревожно разстройство. Друго проучване, публикувано в Journal of Traumatic Stress, установява, че VRERT е ефективен при лечението на посттравматично стресово разстройство при ветерани.

Психообучение с виртуална реалност

Психообучението с виртуална реалност е ново приложение на технологията VR, което използва потапящи преживявания за обучение на пациентите относно психичните разстройства и възможностите за лечение. Психообучението е форма на терапия, която включва обучение на пациентите за състоянието на психичното им здраве и предоставяне на информация за умения за справяне и възможности за лечение.

Сесиите за психообразование с виртуална реалност обикновено включват пациенти, носещи VR слушалки, които ги поставят в симулирана среда, в която се обясняват състоянието на психичното им здраве и възможностите за лечение. Пациентите могат да взаимодействат с виртуалната среда, да задават въпроси и да научават за уменията за справяне и възможностите за лечение.

Проучванията показват, че психообучението с виртуална реалност може да бъде ефективно за подобряване на знанията на пациентите и ангажираността им в лечението на психичното здраве. Проучване от 2020 г., публикувано в Journal of Medical Internet Research, установява, че Психообучението с виртуална реалност е ефективно за подобряване на знанията на пациентите и ангажираността им в лечението на депресия.

Заключение

Технологията на виртуалната реалност е показала голям потенциал в областта на психологията и психичното здраве. VRT, VRET, Virtual Reality Mindfulness, VRERT и Virtual Reality Psychoeducation са само няколко от многото начини, по които VR технологията се използва за лечение на психични разстройства. Тези терапии предлагат безопасна и контролирана среда, в която пациентите могат постепенно да се сблъскат със страховете си и да усвоят умения за справяне с тревожността си. Потапящият характер на VR технологията създава усещане за присъствие и позволява на пациентите да се ангажират с терапията по по-смислен и въздействащ начин. Въпреки че са необходими още изследвания, за да се разбере напълно дългосрочната ефективност на тези терапии, първите резултати са обещаващи и технологията на виртуалната реалност е на път да се превърне във все по-важен инструмент в областта на психологията и психичното здраве.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here